Tavla

Waldorf Eriksson

Waldorf är arkeologen Sofia Winges assistent. Sofia lägger jorden i sållet och Waldorf silar jorden för att kontrollera att de inte missar något.

LasseMajaböckerna

Den hemliga nyckeln

Dinosauriemysteriet

Galoppmysteriet

Diamantmysteriet

Alla LasseMajaböcker
Lampa
Bonnier logotyp Bonnier rights logotyp