Tavla

Sara Bernard

Sara jobbar på Café Panini & Bernard. Hon är tillsammans med Dino Panini som även han arbetar på cafét.

LasseMajaböckerna

Den hemliga nyckeln

Dinosauriemysteriet

Galoppmysteriet

Diamantmysteriet

Alla LasseMajaböcker
Lampa
Bonnier logotyp Bonnier rights logotyp