Tavla

Prästen

Vallebys präst. Han predikar gärna och ofta om Gud, Jesus och fåglarna på ängen. Varje söndag håller han gudstjänst i kyrkan i Valleby.

LasseMajaböckerna

Den hemliga nyckeln

Dinosauriemysteriet

Galoppmysteriet

Diamantmysteriet

Alla LasseMajaböcker
Lampa
Bonnier logotyp Bonnier rights logotyp